تخصصم چیه؟

وب سایت

طراحی وبسایت های شخصی، شرکتی و فروشگاهی و ...

اندروید

طراحی و پیاده سازی اپ های موبایل تحت سیستم عامل اندروید

وب اپلیکیشن

طراحی و پیاده سازی استارتاپ و نرم افزارهای تحت وب مانند سیستم های مدیریت سازمان (ERP)، سیستم حضور و غیاب، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مشاوره فنی تخصصی

ارائه مشاوره فنی تخصصی تحلیلی به شرکت ها جهت امور برنامه نویسی، تحلیل سیستم ها، پیاده سازی درست و اصولی نرم افزار ها و طراحی uiux اصولی

آی او اس (IOS)

طراحی و پیاده سازی اپ های موبایل تحت سیستم عامل آی او اس (IOS)

طراحی UI UX

طراحی ui ux اختصاصی و اصولی جهت پیاده سازی اصولی وب سایت ها و اپلیکیشن ها

سخن مشتریان