ارتباط با من

اطلاعات تماس

  • کاشان، پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان
  • AbbasKashi69@gmail.com
  • +98 913 260 2521
  • +98 913 260 2521
  • @AbbasKashi
  • https://instagram.com/abbaskashi.ir

فرم تماس